Hàng hải và dầu khí

Avco Technologies có kinh nghiệm sản xuất và cung cấp ra thị trường hóa chất chất lượng cao phục vụ ngành đóng tàu và dầu khí. Công nghệ tiên tiến nhất từ Pháp và Israel được áp dụng trong sản xuất cũng như nghiên cứu phát triển sản phẩm.