Sàn chuyên dụng

Nước vệ sinh sàn nhà Q-FLOOR (chai 1 lít) Nước vệ sinh sàn nhà Q-FLOOR (chai 1 lít)
Vệ sinh thảm Q-CARPET (can 4 lít) Vệ sinh thảm Q-CARPET (can 4 lít)

Q FLOOR Pro Vệ sinh thảm

Q CARPET

303,000₫

Chất phủ bóng sàn Q-GLOSS (can 4 lít) Chất phủ bóng sàn Q-GLOSS (can 4 lít)

Q FLOOR Pro Phủ bóng sàn

Q GLOSS

2,865,000₫

Phủ bóng sàn bê tông Q-PRIME COAT (can 4L) Phủ bóng sàn bê tông Q-PRIME COAT (can 4L)
Phủ bóng sàn chống tĩnh điện Q-GLOSS ANTISTAT (can 4 lít) Phủ bóng sàn chống tĩnh điện Q-GLOSS ANTISTAT (can 4 lít)
Chất tẩy lớp phủ sàn Q-FLOOR STRIPPER (can 4 lít) Chất tẩy lớp phủ sàn Q-FLOOR STRIPPER (can 4 lít)

Q FLOOR Pro Tẩy lớp phủ sàn

Q FLOOR STRIPPER

468,000₫