OEM

 

Lợi thế về nghiên cứu phát triển sản phẩm cộng với cơ sở vật chất sẵncó như phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất giúp chúng tôi có khảnăng cung cấp dịch vụ OEM. Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vự cnày phân phối lại các sản phẩm OEM do Avco Technologies sản xuất nhưng mang thương hiệu và đóng gói riêng của họ tới các khách hàng của họ trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

Thông qua những công nghệ tiên tiến liên quan tới R&D, chúng tôi có khả năng mở rộng các dòng sản phẩm cũng như nâng cao khả năng cung ứng hiệu quả tới khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ.